Ryperegistering i Kjurrudalen 10. og 11. mai 2006

Stikkord: Varmt, gjennomslagsføre, nydelig vårkveld med flott lys, overnatting i bua på Åslifjellet, minus én grad natt til 11. mai, mye rype på linje 4 i Kjurrudalen.

 

 

     

 

 
   
         
         
 

 

Registrering linje 4 (3472 meter) i Kjurrudalen 11. mai 2006. Tallet i gul rute angir antall ryper i hver oppflukt.

Linje 4 i Kjurrudalen (3472 meter):

11. mai 2006: 32 ryper (17 oppflukter)

28. april 2005: 21 ryper (12 oppflukter)

30. april 2004: 23 ryper (13 oppflukter)

26. april 2003: 9 ryper (5 oppflukter)

5. mai 2002: 30 ryper (17 oppflukter)

 

Sjekk resultatet områdevis:

Rabblia

Mastukåsa

Åslia

Kjurrudalen