10. august 2008 kl. 13.15: Kløvstenen vest for Langsfjellet. 12 grader. Sørvestlig vind.

Se resultatet av rypetakseringen ved Håkkårabben i dagene 5., 6. og 9. august.