10. juli 2010 kl. 15.00 -17.00: Ekstra kalvetelling/foto i Forollhogna. Ok vær på "sørsida", lavt skydekke på "nordsida".

Klar for "take-off". Pilot: Nils Mathias Bransfjell, observatør Henry Holm

Fjellsjøen i Dalsbygda passeres.

Været "snudde" og lave skyer drev inn fra nord, her Forollhogna.

Sør-Ytjønna med Dalsbygda i horisont.

Opptellinga gjenstår, men anslagsvis 1600 til 1900 dyr ble fotografert, her en av flokkene.

Grøntjønnan på Kvikne.

Storhiåsjøen i Midtre Gauldal, med Sandfjellet i horisont.

Forbygda i Midtre Gauldal.

Novola Hyttegrend i Ålen.

 Killingdal gruver, sørøst for Reitanvegen i Ålen. Malmen ble funnet i 1674, og i kortere og lengre perioder var det gruvedrift her fram til 1986. Den gamle gruveåpningen befinner seg ca. 900 meter over havet. Herfra går gruva ned til mer enn 500 meter under havet, og er således Nord-Europas dypeste gruve. Gruva er fylt med vann og derfor ikke åpen for besøkende, men området i seg sjøl er verdt å se. Killingdal fjellhotell holder i dag til i den nyrestaurerte gamle mannskapsbrakken. (Kilde: Holtålen kommunes nettside)

Aursunden

Glåmos