10. mars 2016 kl. 10.00 - 14.00: Minimumstelling av rein i Rendalen. Skyfritt og vindstille nord for Sølenmassivet, tett skodde derfra og sørover. Pilot: Nils Mathias Brandsfjell (Røros Flyklubb), kjentmann Jo Inge Haugseth fra Rendal Renselskap og undertegnende (foto og opptelling/rapport). Et meget godt arbeid på bakken av oppsynskorpset i forkant, resulterte i ei vellykket telling. Oppsynspersonell var i tillegg ute i terrenget og bisto med opplysninger under tellinga via jaktradio/mobil. Flytid: 3 timer og 5 minutter (måtte ligge i stor høyde og vente på at skodda sør for Sølenmassivet skulle lette..), distanse 455 kilometer. Snitt hastighet: 132 km/t.

Pilot Nils Mathias Brandsfjell (t.v.) og leder i Rendal Renselskap, Jo Inge Haugseth, i samtale før tanking og takeoff.

Vi passerer Os på tur sørover.

Hoppbakkeanlegget (Hamran) på Tolga fotografert med ei kraftig zoomlinse (150 til 600 mm).

Sølenmassivet med Elgpiggen til venstre (sett nordfra).

Tronfjell (nærmest) med Store Sølnkletten i horisont til venstre og Rondane bak til høyre.

Når området under er skogkledd, er det vanskelig å oppdage mindre hoper. Her var det mye tråkk på bakken, satt over tid. Men endelig fant vi flokken som oppsynet hadde lokalisert i går, se bildet under.

Uten godt fotoutstyr nytter det ikke. Bukkehopen er zoomet inn fra god høyde (600 mm).

I denne hopen var det 1120 dyr (simler og kalver).

Vi passer Sølenmassivet på østsida.

Skodda lå tett sør for Sølen. Rett sør for massivet skulle det være to hoper, en stor og en mindre, lokalisert i går. Vi måtte vente og vente...

I fjellsida på sørsida ventet oppsynet, her Per Olav Granrud. Han holdt kontakten med flyet.

Etter én time begynte skodda å fordunste, nok til at vi fikk fotografert den største hopen (420 dyr).

På tur nordover igjen. Her Femunden med Store Sollerøya.

Elgpiggen med seter-/hyttegrenda Storlegda ned til venstre. Elgpiggen (1604 m.o.h. ) er den høyeste toppen i Tolga kommune (gensefjell Rendalen/Tolga).

Elva Hola (Øversjødalen) og Langsjøen. I øst Femunden og Store Sollerøya.

Øversjødalen.

Sålekinna på grensa mellom Tolga og Os. Dette er den høyeste toppen i Os kommune (1595 meter).

Nede igjen etter drøye tre timer i lufta.

Se bilder fra gårsdagens telling i Forollhogna (9. mars 2016)