11. august 2022 kl. 10.00 - 14.00: Lenge siden forrige oppdatering nå, men har vært travelt opptatt med å digitalisere bildearkivet mitt (se eksempler nederst). Her noen bilder fra formiddagen i dag, pluss tre digitaliserte.

 O-løp i fjellterrenget ved Såttåhaugen (juni 1993).

Leting i Forollsjøen (august 1993) etter mulig tysk fly fra krigens dager. Her dykkerne sammen med Leif Ramlo.

Februar 1993: Lam på menyen for følgende elever og lærere ved Dalsbygda skole:

Fra venstre: Nancy Lilletrøen, Gunn Sonja Lysgård, Marit Aamo (lærer), Stein Inge Ryen, 

Ingrid Galåen, Øyvind Breen, Morten Haugseggen og sjefskokk Kaj Erik Rehder.