11. februar 2020: I dag fikk jeg tilsendt disse bildene tatt av Rendal Renselskap. Området sliter med ulv, og mange dyr har blitt drept de siste ukene. Renselskapet finner stadig nye dyr som må avlives på stedet, i tillegg til de drepte. Situasjonen er uholdbar! Området (Rendalen og Tolga Østfjell) skal etter beregningene ha nærmere 2000 vinterdyr. Etter endt minimumstelling i fjor vinter ble det slått fast at området - minimum - manglet 500 dyr. Disse er ennå ikke påvist. Nå eskalerer tapene ytterligere. Det må settes en stopper for dette!

Sølenmassivet i horisont.

En av flokkene som ble fotografert i fjor vinter (115 dyr).

Last ned rapporten etter fjorårets minimumstelling (pdf).

Dette er styret i Rendal Renselskap

Dette er kontaktpersonene i Tolga Østfjell villreinområde