11. juli ´05 kl.13.11: Mette og varme kyr tar livet med ro på Nordervollen.

11. juli ´05 kl. 13.14: På tur mot Nordervollen.

11.juli ´05 kl. 14.12: Vakker skogstorknebb i bjørkeskogen ved Stordjupsjøen.