11. juli 2012 kl. 10.00 - 11.15: På foto-oppdrag i Forollhogna. 20 pluss og vindstille. Fin-fint flyvær! En god del snø igjen i fjellet. Flotte forhold for villreinen, som kan søke ly for insektene på alle snøfonnene!

Storfjellsjøen i Røros med Setersjøen til høyre. Hummelfjellet i horisont.

Nordre Hanksjøen, sett fra nord.

Fjellsjøen i Dalsbygda.

Forollhogna og Forollsjøen.

Øst for Synnerdalen med utsikt sørover. Forollhogna i horisont.

Langtjønnan nord for Forollsjøen.

Meiåvollan i Holtålen (sett mot nord).

Øyungen med Elgtjønna i forgrunnen.

Kjølidalen med Hessjøen i nord.