11. juli 2020 kl. 10.50: Urolig vær og like før regnværet - og noen haglskurer setter inn. Tilbakeblikket: For 21 år siden (1999) ble den gamle bjørkealléen på gravplassen og bjørkene mellom gravplassen og kirka sagd ned. Nye bjørker ble plantet og jobben ble gjort på dugnad. Dette er vanlig praksis i Dalsbygda.. Bjørkene står fine og grønne i dag. Jeg var sjøl en av mange som jobbet dugnad.

.........................................................................

Her noen bilder fra dugnadsjobben på forsommeren i 1999:

Den gamle bjørkealléen var storvokst. Det samme var bjørkene mellom gravplassen og kirka, og noe måtte gjøres. Sjefer for hogsten og nyplantinga var Erik P. Johaug og Leif Olav Nordvang. Her er Erik i samtale med Marit Nygård.

Erik P. Johaug og Leif Olav Nordvang i gang med fellinga.

Snart er det meste gjort, men stubbene må også fjernes.

Klart for ny planting. Fra venstre: Bjarne Tømmerhoel, Olav Engan, Erik P. Johaug og Sigurd Myrtrøen.

Ikke ei eneste ny bjørk tørket ut!

........................................................................................

Sammenlign, se bilder fra 17. juli 2019