11. november 2019 kl. 11.00 - 13.00: En snartur både til Kjurrudalen og Setersjøen for å sjekke beskjeden om tamrein. Reindrifta på plass med snøskutere i begge dalførene for å drive dyrene østover igjen. Snakket med en av reindriftsutøverne. En større hop i området Vola-Setersjøen. Problemet, i år som tidligere, er at dyrene tar seg vestover og inn på dalsbygdgrunn p.g.a. åpne grinder og nedsnødde ferister i Rugeldalen,

Spor etter rein i Setersjø-vegen.

Her har dyrene gått ei stund.

Brufossen har frosset helt til.

Sammenlign, se bilder fra 12. november 2018