11. oktober 2001 kl. 10.58: Utsikt fra Midtre Dalsbygdveg mot Langsfjellet