11. sept. ´03 kl. 11.45: Kyr på frodig innmarksbeite. Midt-Bygda med utsikt mot Åsan/Synnerhogna