12. april 2016 kl. 15.30 - 18.30: Kontrollsjekk av fostringsflokker i Forollhogna. Stor flyhøyde for ikke å forstyrre noen uker før kalvinga starter. Villreinen er i bevegelse nå. Mange sporsleper (flere gamle) gjorde jobben vanskelig. Pilot: Ole Jørgen Kjellmark (Røros Flyklubb), observatør Ola Krog og undertegnede/foto og opptelling.

Kjurrudalen og Nordre Hanksjøen.

Oltangen (nærmest) med Litjåsen, Dalsbygda og Hummelfjellet i horisont.

En av fostringsflokkene (se utsnitt under).

Ser du at det er en villreinflokk på dette bildet (markert med en rød strek under)? Neste bilde viser hele flokken.

Og det neste bildet viser et utsnitt av flokken.

Kun speilreflekskameraer med høyoppløselige bildebrikker greier dette!

Sjekk av områder i Soknedal.

Forollhogna sett nordfra.

Krokvollen ved Sætersjøen.

Flere enn oss gikk inn for landing ved 18.30-tida.

Les mer om villreintellinga/se rapporten (hognareinen.no)

Se også bilder fra 10. april 2016 (gåtur på skikkelig godt skareføre..)