12. februar 2009 kl. 12.40 - 14.20: En snartur til Mastukåsa for å sjekke snømengden på takene. Nydelig vintervær.