12. juni 2020 kl. 14.00 - 17.00: Vangrøftdalsveien åpnet for noen dager siden, og turen gikk til Mastukåsa for sjekk av gjerdet og innsetting av grinder. Vegen fram til Mastukåsa var topp, helt tørr og fin. Uforbeholden ros til vegstyret som har jobbet meget godt i flere år! Nydelig i setertraktene nå, sommervarmt- og ennå helt knott- og myggfritt!

Ellers: Ei uke siden forrige oppdatering. Har vært travelt opptatt med digitalisering av dias, med fokus på nær familie (dias fra 1970-tallet og fram til 2005). Innimellom har det vært noen "slengere", se seks eksempler under:

Parti fra Burfjord i Nord-Troms (Kvænangen kommune) 1976

Midnattsol (Storfjord kommune i Nord-Troms) 1978

Laksefiske i Målselv i Troms midt på 1990-tallet (sveitseren Willy Scheidegger, til høyre, leide kulpen ved Målselvfossen).

Villreinjakt i Dalsbygda på slutten av 1990-tallet (Ståle og Inge Kroken grytidlig en morgen i Tverrfjellet).

Villrein i Forollhogna (en ettermiddag i mars 1995). Dyrene oppdaget ikke oss som lå i skjul.

I Dalsbygda har det vært jobbet målrettet med registrering og forvaltning av rypebestanden i 28 år. Det hele startet i 1992. Rypeprosjektene har hatt meget stor betydning i forvaltningen, og Dalsbygda nevnes i dag som ett av pionérområdene i Norge, forvaltningsmessig. Bildet er fra våren 1995 (20. april), og dette mannskapet i tillegg til undertegnede ble plassert rundt et større myrområde innenfor Skarvdalen. Her lyttet vi etter revirhevdende stegger. Det samme ble gjort på et tilsvarende stort område nord for Rasmusbekken på østsida av Vangrøftdalen/Falken. Vi kommuniserte med hverandre via walkie talkie, for å unngå at flere enn én førte opp steggen som spilte. I første halvdel av august ble de samme områdene gjennomsøkt med stående fuglehunder, for å registrere kyllingproduksjonen. Fra venstre: Odd Einar Johnsen, Per Martin Rønningen, Norvald Lilletrøen, Stein Åge Tuveng og Arnulf Moseng. I loggen fra denne aprilkvelden i 1995 er det oppført 22 spillende stegger på registreringsområdet innenfor Skarvdalen.. Men, været i juni ble kaldt med lite insekter, og produksjonen slo delvis feil. Resultatet i første halvdel av august - på det samme området - ble ni voksne ryper og 14 små kyllinger (eller 3,5 kyllinger per par). I 80-årsberetningen til Dalsbygda Jakttlag/Jaktsameie (utgitt høsten 2010) finner du en fyldig omtale av rypetakseringene i Dalsbygda for årene 1992 t.o.m. 2009. Årets høsttaksering (2020) blir den 28. i rekken siden starten i 1992. I Norge er det bare Ålen og Haltdalen fjellstyrer som har drevet med rypetakseringer lengre enn Dalsbygda (de startet i 1990).

Sammenlign, se bilder fra tilsvarende tid i årene 2019 til 2002