12. oktober 2010 kl. 18.37 - 18.39: Kort stopp ved Rv. 3 på Østlund nord for Hanestad. Mye tungtrafikk i løpet av tre minutter.