10. oktober og 12. oktober 2022: Som innenbygds rypejegere kan vi nå jakte også på utleiefeltene (fra og med oktober og utover høsten). Dette er det flere som benytter seg av, også undertegnede. Mandag 10. oktober brukte jeg og Sirma dagen på Mastukåsfeltet, og i dag (onsdag 12. oktober) jaktet vi på Vangrøfta Sør (inklusive Langsfjellet). Dette er to meget gode områder. Men, hva har skjedd i år? Hvor har rypene gjemt seg? Vi gikk kanskje ikke høgt nok på Mastukåsfeltet. Her har vi alltid tatt opp ryper i området rundt Mastukåshøgda, men ikke nå! Og Midthogna, hvor rypene pleier å samles på senhøsten, var tom for fugl i dag! Det har jeg aldri opplevd tidligere!! Jeg skal sjekke litt med andre ivrige bygdajegere som pleier å jakte i de samme områdene. Det er ei forklaring på dette. Her noen bilder fra dagen på Mastukåsfeltet og dagen på Vangrøfta Sør.         

............................................................ 

 

 

 

 Sammenlign, se bilder fra 8. oktober 2021