13. og 14. januar 2015: Høringskonferanse på Oppdal om "Regional plan for Dovrefjellområdet" (villrein). Oppholdsvær med varierende temperatur. Stort sett greie kjøreforhold, men "trangt om plassen" på Rv 3

Vollan gård på Kvikne (nasjonalparksenter)