13. desember 2007 kl. 12.10 - 15.10: Vindstille. Minus 20. Skikkelig vintervær!