13. juli 2009 kl. 20.29 - 21.16: Kveldstur på toppen av Osvåttåkletten på Åsan. 16 grader på toppen. Nesten vindstille.

Utsikt østover: Os kirke og Osgardene

Utsikt østover: Hyttefeltet i Hummelfjellet

Utsikt sørover: Tronfjell

Utsikt sørover: Alvdals-Søln

Utsikt vestover: Langsfjellet i horisont.

Utsikt nordvestover: Forollhogna i horisont.

Utsikt nordover: Åsan og Dalsbygda

Utsikt nordover: Dalsbygda

Åkervollen