Søndag 13. juni 2010 kl. 10.07: Det ringes til gudstjeneste, med 7-åringene spesielt invitert, her i tårnet med Odd Myrtrøen.