13. mars 2011 kl. 12.00 til 13.00: Luftetur på Breansmoen. Pluss én og vindstille.Her luktet det vår og bjørkved.

Det er tett med spor etter beitende liryper i småkjerrene nær bygda (dette bildet er fra Vola-området fredag 11. mars)