13. september 2019 kl. 17.30 - 19.30: På tur hjem fra Olen med sauen. De fleste bilistene viser hensyn.