14. mars 2009 kl. 11.04 - 21.33: Flytelling av villrein i Forollhogna og avslutning på Vintervukku med astrofysiker og forsker Knut Jørgen Røed Ødegaard i Samfunnshuset: The Big Bang!