15. august 2009 kl. 14.02 - 15.18: Fin-fin sommer for geitene på Krokvollen ved Sætersjøen.