15. august 2010 kl. 12.00 - 14.00: Setermesse på Krokvollen ved Sætersjøen. Nordlig trekk. Overskyet. Simen Simensen (prest), Ragnhild Ryen Dirfeldt (organist), Odd Myrtrøen (klokker), Stina Andrea Sæthern (sang) og Aud og Inge Kroken (vertskap).

Se bilder fra Krokvollen på samme dag i fjor.