16. april 2023: Som snarest ned til Glomma for - om mulig - å få noen greie bilder av svanene i elva. Det gikk sånn passe greit, men svanene er alltid på vakt. Her noen bilder av sangsvanene - og et par rådyr som beitet på innmarka.

Se tilsvarende "sjekk" i fjor vår; 7. april 2022