16. august 2021 kl. 20.15 - 20.25: Tolga Kraftverk er ferdig utbygd. Som snarest "nedom" for å dokumentere utbyggingen. Samtlige bilder er fra inntaksdammen i Glomma sør for Hummelvoll.

Du kan lese mer om Tolga Kraftverk på nettsiden til Eidsiva: https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/prosjekter/tolga/