16. november 2013 kl. 08.30 - 11.00: Fem plussgrader og vindstille. En historisk varm novemberdag! Flott soloppgang. Senere på dagen - sjekk av den nye løypetraseen som Vangrøfta Grunneierlag bygger fra Størrtjønnrya til trimkassa ved Stordjupsjøen. Alt arbeid er gjort på dugnad. To nye bruer er bygd: Den ene over Storbekken, den andre over Djupsjøbekken. Kan kjøres med løypemaskin. Harald Eilif Østgårdsgjelten har jevnet traseen med gravemaskin. Jan Helge Berg Stenvoll har vært anleggsbas. Det er søkt om tippemidler. Dette blir flott!

Kart: Atle Berg

Ved Størrtjønnrya, med Synnerhogna i horisont.

Ved Størrtjønnrya, mot Storbekken.

Den nye brua over Storbekken.

Den nye brua over Djupsjøbekken, med Hognan i horisont.

Foto fra lørdag 12. oktober, ved Stordjupsjøen.

Foto fra lørdag 12. oktober, dugnadsrast. I røyken fra bålet: Arnulf Moseng og Jan Helge Berg Stenvoll.