16. september 2015 kl. 14.15 - 17.00: Ettermiddagstur i området Skarvdalen, Midthøa, Storhøgda. Sol og lett regn.

Flotte høstfarger i år. Slik var det ikke i 2014 og 2013.

Ellers: Området helt "dødt" for villrein, rype og sau. En enslig storbukk sør for Søndre Skjæret....