17. august 2017 kl. 08.30 - 10.30: Asfaltering av fylkesveg 752 fra "Krysset" til Dalsbygda Handel. Hva med 751 til Vangrøfta?

Vegen fra Sentrum til Vangrøfta (751) er i elendig forfatning. Her er det "høl" på "høl". Vegen er sterkt trafikkert. Hva skjer?!