17. august 2018: Resultatet av årets rypetaksering i Dalsbygda er klar. Styret i Dalsbygda Jaktlag oppsummerte årets takseringer på styremøtet i går kveld. 2018 er det beste produksjonsåret på svært mange år! Dette er meget gledelig. Dagskvoten på kortområdene er fastsatt til 5 ryper per jeger per dag.

Dalsbygda Jaktlag har drevet med årlige rypetakseringer siden 1994. Hver høst (i første halvdel av august) gjennomføres det registreringer på 5 telleområder (totalt 11 mil med tellelinjer). Resultatet av takseringene legger grunnlaget for rypeforvaltningen i Dalsbygda. NB: Resultatet i 2015 var så dårlig at jaktlagsstyret vedtok å kutte ut all rypejakt (totalfredning). Årets resultat er derimot det beste på svært mange år!

Tabellen under viser oppsummeringen etter årets rypetaksering i Dalsbygda (kilde: Dalsbygda Jaktlags nettside)

Les mer om rypetakseringene på nettsida til Dalsbygda Jaktlag SA