17. november 2012 kl. 11.30 - 13.00: Luftetur på Breansmoen. Vindstille. Tre plussgrader og småregn.

Fossekallen sjekket forholdene fra gelenderet på brua.

Tydelige spor etter storfugl (tiur og røy). Under, noen bilder fra flyturen i Forollhogna torsdag 15. nov (tamreinsjekk):

Krokvollen ved Setersjøen

Nystuvollen og Kvernbekkvollen ved Setersjøen

Buene ved Fjellsjøen i Dalsbygda med Hogna i horisont.

Bygdabua sørvest for Dalbusjøen

Spellmovollen sør for Dalbusjøen

Mye tamrein vest for Kjurrudalen/Kjølidalen; her en hop ved Litjøybekken i Dalsbygda. Les mer om tamreinovergangen