17. november 2020: 125-årsberetningen til Dalsbygda Bondelag er nå distribuert til medlemmene. Beretningen (skrevet av undertegnede) er nå i tillegg lagt ut for salg på Dalsbygda Handel. Beretningen ble levert til oppdragsgiver i desember i fjor, men p.g.a. korona-epidemien har bondelaget avventet situasjonen. Her kommer en presisering (se under). Gjelder side 33 i beretningen (se nederst på denne siden).

PRESISERING: Årsaken til at linkene til rettsavgjørelsene er "døde", er IKKE at Dalsbygda Jaktlag har flyttet sin nettside til en annen tilbyder. Dalsbygda Jaktlag bruker samme tilbyder i dag, som da nettsida ble bygd. Årsaken til problemet (at linkene ikke lenger fungerer) er at Dalsbygda Næring og Utvikling (DNU) har flyttet sin nettside. Rettsdokumentene (som er relativt tunge) lå på serveren som DNU benyttet før flyttingen. Filene ble ikke flyttet over til ny server, og dermed oppstod dette problemet! MEN, dette er viktige filer og jeg har gjort jobben med å bygge opp ei ny side via mitt fjellfolk-domene, og aktivert filene på nytt. Dersom du ønsker å laste ned rettsdokumentene, kan du gjøre det HER