17. oktober 2012 kl. 18.45 - 21.00: Offisiell åpning av den nye kunstgrasbanen på 20 x 40 meter ved Dalsbygda skole. Samarbeidsprosjektet mellom Dalsbygda Skole, Foreldreutvalget (FAU) og IL Nansen er finansiert med spillemidler, egenkapital, pengegaver og en STOR dugnadsinnsats. Prosjektleder Jon Gunnar Rønningen og anleggsleder Ulf Tuveng ble behørig takket i kveld.. Prosjektet til drøye 500.000 kroner er blitt realisert i løpet av rekordtid.