17. oktober 2018 kl. 12.00 - 16.00: Til Vingelen for å "sjekke" rypebestanden i området mot Tynset. Store flokker med nesten helt kvite fugler. Vanskelig å komme innpå, men spennende! Roer seg når snøen kommer.

Skodda lettet ved 13-tida. Her fyres det bål framme i setertraktene.

Utsikt mot Grøntjønnan og Hestfjellet.

Alt som er "kvitt" på dette bildet, er ryper. Håpløst å komme på skikkelig "skuddhold" med kameraet.