18. juni 2021 kl. 17.30 - 19.00: Ut for å sjekke blomster-prakten. Dalsbygda har mye blomster. En kartlegging i 2005-2007 av vegetasjonen og beitene på store utmarksareal i Tynset, Tolga og Os kommuner viste at det knapt finnes maken noe annet sted i Sør-Norge. Forklaringen er enkel: all kalken i jordsmonnet.

Mye molteblomster, også! Slipper vi nattefrosten, kan vi gå en smakfull ettersommer i møte!

Sammenlign, se bilder fra 19. juni 2020