18. mars 2012 kl. 11.30 - 13.00: Luftetur på Breansmoen. Minus 10 på natta, pluss 10 på formiddagen. Vindstille.

Hvorfor så opptatt? Dette er årsaken......