18. mars 2014 kl. 15.30 - 18.10: Minimumstelling av rein i Rendalen. Greit flyvær mellom snøskurene. Frode Bakos (flyger) og Jo Inge Haugseth (kjentmann). Distanse 403 km, snitt hastighet 163 km/time.

Se bilder fra tilsvarende telling i fjor vinter: 13. februar 2013