19. august 2021: Resultatet av årets rypetaksering i Dalsbygda er klart. Forventningene var store, men hard predasjon fører til restriksjoner i jaktutøvelsen. Dagskvoten for kortjegere er satt til to ryper per jeger per dag.

Les mer på nettsiden til Dalsbygda Jaktlag: https://dalsbygdajaktlag.no/nyheter/

Se også bilder fra 16. august 2021 (Tolga Kraftverk er ferdig utbygd).