19. juni 2020 kl. 08.00 - 11.40: Kalvetelling i Rendalen med fly fra Røros Flyklubb. Varmt og helt vindstille i flyhøyde. Mellomlandinger på Tynset flyplass. Mannskap: Bjørn Ellingvåg (pilot), Jo Inge Haugseth (observatør/kjentmann) og undertegnede (foto og opptelling).

Setersjøen

Os kirke

Dalsbygda

Vingelen

Den nye brua på Neby (Tynset).

Flyplassen på Tynset

Helsearkivet (Tynset)

En av to fostringsflokker

De to siste bildene viser vannstanden i Vangrøftelva (etter ønske fra noen sportsfiskere....)