19. mars 2020: I dag er det 100 år siden Kjell Aukrust ble født. På slutten av 1970-tallet var jeg lærer i Nord-Troms. På etterjulsvinteren i 1978 leste jeg fra boka "Simen, Bonden og Bror Min" for klasse 8A, men vi stiftet også bekjentskap med "Solan og Nystumoen". Elevene storkoste seg - og vi bestemte oss for å takke Kjell Aukrust - som satte seg ned ved skrivebordet for å svare oss! Svarbrevet og tegningene fra Kjell Aukrust henger ennå på veggen på Hatteng skole i Storfjord. Nå har det gått 42 år. Rart å tenke på!

"Med de varmeste hilsener fra en takknemlig Kjell Aukrust. 12. april 1978"

Se også bilder fra 20. mars 2019