19. og 20. september 2007: Innspurten på villreinjakta. Samtlige bilder fra Vingelen.

19. sept. kl. 19.10: På tur inn mot Bjørntjønnan for å sjekke. Sørlig vindtrekk. Minus to grader.

 19. sept. kl. 19.17: Inne ved Bjørntjønnan med Gjersjøhøgda i horisont. En større villreinhop har slått seg til ro på toppen av Bjørnåsfjellet. Vi rekker ikke inn før nattefredningen kl. 20.00, og bestemmer oss for å starte grytidlig neste dag.
 

20. sept. kl. 06.42: Inne ved Bjørntjønnan igjen. Tjukk skodde setter en effektiv stopper for all jakt.

20. sept. kl. 09.51: Jegerne strømmer til, og flere søker ly i Andersbua (her uthuset).

20. sept. kl. 10.23: Skodda ligger fortsatt tjukk. Mange jegere velger likevel å fortsette innover i terrenget.

20. sept. kl. 10.25: Båten ved Andersbua har frosset fast i isen og blir trukket på land.

20. sept. kl. 17.50: Skodda lettet ved 14-tida. Noen kom på skuddhold, andre ikke. Årets villreinjakt er over. 18 biler ved Londalsvollan.