1. desember 2021 kl. 11.00 - 13.55: Minus 20 nede i bygda, minus 15 i høyden. Vindstille og vakkert.

Utsikt fra Gruvåsen mot Os. All "skodda" skyldes snøproduksjonen i Hummelfjellet, se utsnitt under.

Og kulda, den skal fortsette. Problemet nå er at vi har for lite snø!

Sammenlign, se bilder fra 2. desember 2020