2. og 3. desember 2016: Til Skinnarbu i Telemark for å dekke høstmøtet til Hardangervidda villreinutval. Tur/retur om Oslo, Drammen, Kongsberg og Rjukan. Stor sett greie kjøreforhold, men stedvis ising på vegen. Tur/retur 116 mil

På tur mot Rjukan (Rv 37 langs Tinnsjøen)

Jernbanefergen MF Storegut

Gaustatoppen (1681 m.o.h.)

Vemork - Norsk Industriarbeidermuseum

Framme på Skinnarbu

Norsk Villreinsenter Sør (til venstre)

Les mer om Møsvatn

Klart for høstmøtet i regi av Hardangervidda villreinutval med sekretær Svein Erik Lund (i front).

Les mer om lynnedslaget som tok livet av 323 villrein på Hardangervidda sommeren 2016. Foto over: SNO

På hjemtur. Klokka er 22.22. Synet av verdens største elg ved Bjøråa er alltid like fasinerende.