20. april ´05 kl. 08.27: På tur opp Nordervollia. Skareføre. Minus tre.

 

20. april ´05 kl. 09.50: Rast ved bua i nordenden av Litjdjupsjøen