20. august 2016: Resultatet fra årets rypetaksering i Dalsbygda er klart. Det går mot ei trivelig høstjakt!

(Arkivbilder fra 2006)

Årets rypetaksering (produksjonstelling) i Dalsbygda er klar: Det går mot ei trivelig høstjakt! Dalsbygda Jaktlag SA har lagt ut følgende tekst på sin nettside:

Høstens rypetaksering i Dalsbygda ble gjennomført i perioden 4.-14. august. Det var knyttet stor spenning til årets rypetaksering, etter fjorårets kollaps i kyllingproduksjonen. Takseringsmannskapene har gått 44 linjer på tilsammen 113 kilometer, fordelt på 6 områder, under relativt gode forhold.

Det er registrert 13 ryper pr. takserte kilometer, med et gjennomsnitt på 7 kyllinger pr. voksne par. Observasjoner av kull med 12-14 kyllinger var ikke uvanlig. Andelen omlagte kull (pip-kyllinger) og tomme revirer var relativt lav, noe som tyder på at det har vært gode forhold for kyllingene, og lite predasjon fra rovfugl, rev og mår. Dette gjør at årets takseringsresultat er blant de 5 beste  etter år 2000!

Styret i Dalsbygda Jaktlag behandlet tirsdag kveld resultatene av årets taksering, og fastsatte en dagskvote pr. jeger på 3 ryper for 2016. Årsaken til den relativt «strenge» dagskvoten i forhold til beregnet rypebestand, er at man ønsker å benytte muligheten vi nå har med mye voksne ryper, store kyllinger og lite rovfugl til å øke antallet stamfugl noe de kommende år. Vi anser dette som et viktig tiltak for å sikre gode bestander av rype, spesielt med tanke på at fjellfuglen er inne på "rødlista" som en "nær truet art".

OBS: Både takseringsmannskapene og andre engasjerte "viltvoktere" har observert at det foregår uautorisert "trening" av fuglehunder i rypeterrengene. Ved flere tilfeller har vi sett, og fått rapporter om "voksne menn med løse jakthunder" som helt tydelig har vært under trening. Vi har foreløpig ikke klart å identifisere disse personene, men gjør oppmerksom på at vi ser svært alvorlig på dette, og vil reagere med politianmeldelse og utestenging fra jakt i Dalsbygda om vi lykkes med å finne ut hvem som på denne måten ødelegger for vårt gode forhold til beitenæringene, for vår viltforvaltning og for Dalsbygda-jegernes gode navn og rykte!

.............................................................................................................................................................................

Til opplysning: Dalsbygda Jaktlag har lang tradisjon for å taksere rypebestanden før jakt. Takseringene startet i 1992 og har siden vært gjennomført årlig. I septembernummeret av "Jakt & Fiske" kommer det en større reportasje fra Dalsbygda, vinklet mot ryperegistreringene og arbeidet som gjøres for å påse at rypebestanden ikke overbeskattes. Rettighetshaverorganisasjonen tar ryperegistreringene på alvor. Eksempelvis ble rypejakta i fjor (2015) avlyst i sin helhet. For Dalsbygda Jaktlag resulterte dette i et økonomisk tap på nærmere én million kroner.