20. juni 2002 kl. 10.50: Nystuvollen i Såttåhaugen