20. november 2015 kl. 11.00 - 13.00: Offisiell åpning av Dalsbygda Drivstoff AS. Mye folk og god stemning!

Styreleder Arne Grue, her sammen med Odd Myrtrøen

Mye folk og svært god stemning.

Arne Sund, banksjef i Tolga-Os Sparebank, klippet snora - som holdes av styrerepresentantene Kjell Tuveng (t.v.) og Tor Idar Galåen.

10 000 kroner i gave fra Dalsbygda Bondelag v/Erna Nyaas

10 000 kroner i gave fra Dalsbygda Ungdomslag v/ Torjus Østgård, Anita Tuveng, Peder Aamo og Hans Inge Tømmerhol.

Dalsbygda Drivstoff AS og Dalsbygda Handel SA er to selskap avhengige av hverandre. Her markeres det med snorklipping.

Kaffe, saft og bløtkake til alle inne på butikken.

Markeringa ble avsluttet på Kølbua (samarbeidspartnere og naboer).