20. november 2017 kl. 09.00 - 10.00: Minus 18 og tjukk skodde/frostrøyk i dalførene. En snartur til Narbuvoll.

Narjordet

Narbuvoll

Hummelfjellet

Narjordet

Se også bilder fra 19. november 2017